Wycieczka do kina
3 marca 2020
Prymicje Janka
4 marca 2020
Wycieczka do kina
3 marca 2020
Prymicje Janka
4 marca 2020
Pokaż wszystkie

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych

Szanowni Państwo!

Wielkopolski Kurator Oświaty informuje o opublikowaniu na stronie
Kuratorium Oświaty w Poznaniu bazy danych o liceach
ogólnokształcących, technikach i branżowych szkołach I stopnia
województwa wielkopolskiego, do których prowadzony będzie nabór na rok
szkolny 2020/2021.

Zestawienie informacji dotyczących ww. szkół zostało opracowane na
podstawie danych przesłanych przez dyrektorów tych szkół.
Baza dostępna jest w serwisie w zakładce Szkoły i organy prowadzące –
Rekrutacja oraz Rodzice i uczniowie – Rekrutacja
http://rekrutacja.ko.poznan.pl/przegladanie

Gorąco zachęcam także do udziału w Targach Edukacyjnych, które odbędą się w Poznaniu w ten weekend.

Iza Kachlicka- pedagog szkolny