Regulamin konkursu leksykalno-gramatycznego z języka angielskiego i niemieckiego dla uczniów klas 7-8
Zaproszenie do udziału w konkursach!
9 listopada 2022
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa
10 listopada 2022
Zaproszenie do udziału w konkursach!
9 listopada 2022
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa
10 listopada 2022
Pokaż wszystkie

Regulamin konkursu leksykalno-gramatycznego z języka angielskiego i niemieckiego dla uczniów klas 7-8

I. Organizatorzy konkursu:

nauczyciel języka angielskiego: p. Łukasz Mierzwa i nauczyciel języka niemieckiego: p. Karolina Sommerfeld

II.    ZAKRES WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI ORAZ WYMAGANIA KONKURSU: 

  • słownictwo tematyczne z języka niemieckiego i angielskiego: człowiek, dom, szkoła, praca, życie rodzinne i towarzyskie, żywienie;
  • użycie struktur leksykalnych i gramatycznych z języka niemieckiego i angielskiego umożliwiających posługiwanie się językiem w sytuacjach życia codziennego.

III.     Adresaci konkursu:

Uczniowie klas 7 i 8 szkoły podstawowej

IV.     Cele konkursu:

1. Rozbudzenie wśród uczniów zainteresowań językiem angielskim i niemieckim

2. Podniesienie poziomu umiejętności językowych 

3. Popularyzowanie języka angielskiego i niemieckiego wśród młodzieży szkolnej

4. Stworzenie uczniom możliwości sprawdzenia się w rywalizacji z innymi uczniami. 

5. Powtórzenie i utrwalenie wiadomości w zakresie egzaminu ósmoklasisty z języka angielskiego i niemieckiego.

V.     Termin, przebieg i forma konkursu:

1.   Konkurs jest jednoetapowy: odbywa się na etapie szkolnym.

2.   Konkurs odbędzie się 17 listopada (w czwartek) o godz. 11.00 w sali nr 16.

3. Czas trwania konkursu: 40 minut.

4. Test konkursowy będzie zawierał 20 pytań leksykalno-gramatycznych z języka angielskiego oraz 20 z języka niemieckiego. 

5. Nazwiska laureatów konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej szkoły.

6. Trzy pierwsze miejsca zostaną nagrodzone cząstkowymi ocenami celującymi z języka niemieckiego i angielskiego oraz pochwałą za udział w konkursie.

Zgłoszenia do konkursu należy kierować do Pani Karoliny Sommerfeld lub Pana Łukasza Mierzwy do 15 listopada 2022r.