Pokolenie IGEN
29 czerwca 2024
Wyniki egzaminów ósmoklasisty.
11 lipca 2024
Pokolenie IGEN
29 czerwca 2024
Wyniki egzaminów ósmoklasisty.
11 lipca 2024
Pokaż wszystkie

Raport. Nauczyciel też człowiek.

Ważne badania opublikowane przez Akademię librus.

Jesteś nauczycielem?

Jesteś rodzicem dziecka, które chodzi do szkoły?


Przeczytaj !

Nauczyciele są bardzo wysoko zaangażowani w pracę. To osoby wręcz pochłonięte swoim zajęciem zawodowym. Jednocześnie ich zasoby słabną – towarzyszą im negatywne emocje, wyczerpanie, niskie poczucie skuteczności i wysokie poczucie braku sensu w pracy. Potrzebują wsparcia, zaangażowania przełożonych w podniesienie ich dobrostanu zawodowego, możliwości zadbania o siebie i swoich kolegów oraz koleżanki z pracy.

To pierwsze takie ogólnopolskie badanie dobrostanu zawodowego nauczycieli. Zostało przeprowadzone w lutym i marcu 2023 r. na grupie 7100 nauczycielek i nauczycieli. Opiekę merytoryczną nad badaniem i raportem z niego objął dr Mateusz Paliga z Instytutu Psychologii Uniwersytetu Śląskiego.*

https://portal.librus.pl/artykuly/zaangazowani-nauczyciele-u-progu-wypalenia-raport-z-badania

* Cytat pochodzi z szerszej treści, którą odnaleźć można w zamieszczonym poniżej wpisie. Zachęcam.

Iza Kachlicka