Teatr Bez Granic
21 czerwca 2021
Challenge dla Pani Sylwii
21 czerwca 2021
Teatr Bez Granic
21 czerwca 2021
Challenge dla Pani Sylwii
21 czerwca 2021
Pokaż wszystkie

Projekt „Szkoła Ćwiczeń”

Nauczyciele Zespołu Szkół w Chludowie od początku lutego 2019 roku do końca czerwca 2021 roku uczestniczyli w projekcie współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, którego beneficjentem jest Gmina Suchy Las.

Projekt realizowany był w Szkole Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Suchym Lesie. Partnerami projektu były Gmina Suchy Las, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu oraz siedem szkół współpracujących, m.in. Zespół Szkół im. o. M. Żelazka w Chludowie.

Zgodnie z kierunkami Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój obszar tematyczny projektu został określony jako wspieranie szkół w zakresie:

  • kształtowania kompetencji kluczowych uczniów, niezbędnych do poruszania się na rynku pracy (technologie informacyjno-komunikacyjne – ICT, przedmioty matematyczne i przyrodnicze, języki obce);
  • nauczania eksperymentalnego;
  • postaw kreatywności, innowacyjności;
  • pracy zespołowej;
  • zindywidualizowanego podejścia do ucznia.

Celem projektu było uzupełnienie systemu doskonalenia nauczycieli, podnoszenie kompetencji nauczycieli i kandydatów do zawodu nauczycielskiego.

Nauczyciele zaangażowani w projekcie zostali podzieleni na cztery grupy: przedmioty przyrodnicze, języki obce, informatyka i matematyka. W ramach pracy grup odbyło się 400 godzin szkoleń tematycznych oraz 280 lekcji otwartych. Szkolenia te obejmowały m.in. kompetencje cyfrowe, językowe, nowe technologie oraz sieci współpracy i moderowanie. Praca każdej grupy zakończyła się wypracowaniem materiałów szkoleniowych, filmów edukacyjnych oraz projektów, które to działania będą realizowane w kolejnych latach.

Nieocenionym walorem projektu jest nawiązanie współpracy między uczestnikami projektu, co z pewnością zaowocuje nowymi, ciekawymi projektami w przyszłości.

Link do filmu podsumowującego udział Zespołu Szkół im. o. M. Żelazka w projekcie. https://www.youtube.com/watch?v=fuW_3-zTgnc

Uczestnicy projektu z naszej szkoły: Danuta Kamińska, Julia Żuberek, Anna Wierzbicka, Jolanta Burchardt, Magdalena Karaś, Łukasz Mierzwa, Anna Grzebyta, Piotr Kmieciak.