Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci
5 kwietnia 2022
Przybory szkolne dla uczniów z Ukrainy- pilne potrzeby
7 kwietnia 2022
Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci
5 kwietnia 2022
Przybory szkolne dla uczniów z Ukrainy- pilne potrzeby
7 kwietnia 2022
Pokaż wszystkie

Projekt „Działania dla Ziemi”

Uczniowie klas 7 SP zostali zaproszeni do udziału w ekologicznym projekcie „Działania dla Ziemi”.

Program „Działania dla Ziemi” jest naszą odpowiedzią na trochę zapomnianą w Naszej
szkole edukację ekologiczną, a także wyjściem naprzeciw wymogom edukacyjnym zawartym
w aktualnej podstawie programowej dla II etapu edukacyjnego. Edukacja ekologiczna jest
ważnym elementem kształcenia i wychowania, który pozwala szerzej spojrzeć na otaczający
nas świat, którego częścią jesteśmy i na który mamy ogromny wpływ. Wiedza ekologiczna
kształtuje pożądane postawy i zachowania proekologiczne, inspiruje do zmian w najbliższym
otoczeniu człowieka, promuje właściwe wykorzystanie zdobytej wiedzy do stawiania czoła
problemom współczesnego świata. Szkoła jako instytucja społeczna i wychowawcza jest
najlepszym miejscem do wdrażania młodego człowieka do świadomego życia zgodnie z
zasadami ochrony środowiska.
Na podstawie obserwacji oraz przeprowadzonych diagnoz w szkole podstawowej
zauważyliśmy, że uczniom najbardziej brakuje rzetelnej wiedzy z zakresu ekologii i energii
odnawialnej. Dlatego też główną przyczyną opracowania programu była potrzeba
wprowadzenia uczniów w świat ekologii w sposób przyjazny i kreatywny.

Zachęcamy Państwa do minotorowania naszych działań na stronie projektu: https://padlet.com/nauczycielkarasmagdalena/79dsh0x0rsaosd59

Magdalena Karaś

Magdalena Kowalska