Programy rekomendowane: profilaktyczne działania w nowym roku szkolnym
Kampania społeczna Szkoły pełne Talentów
6 września 2022
Chludowo: Pierwsze dni w przedszkolu „Liski”
7 września 2022
Kampania społeczna Szkoły pełne Talentów
6 września 2022
Chludowo: Pierwsze dni w przedszkolu „Liski”
7 września 2022
Pokaż wszystkie

Programy rekomendowane: profilaktyczne działania w nowym roku szkolnym

Uczniowie klas IV-tych oraz VI- tych będą realizać w tym roku szkolnym programy wczesnej profilaktyki.

Głównymi założeniami tego projektu są:

– opóźnienie momentu, w którym młodzi ludzie po raz pierwszy sięgają po alkohol,

– zmniejszenie spożycia alkoholu wśród nastolatków, którzy już próbowali pić,

– ograniczenie skali problemów związanych z piciem alkoholu przez młodzież. 

Ważnymi partnerami w realizacji tych działań będą rodzice, których gorąco zachęcamy do współpracy.

,, Domowi detektywi’ oraz „Fantastyczne możliwości”– to programy, do których realizacji zostali przygotowani wszyscy nauczyciele naszej szkoły. Są one adaptacją amerykańskiego programu Amazaing Alternatives, opracowanego na Uniwersytecie Minnesota w ramach Projektu Northland. Podstawą do stworzenia projektu stały się uznane teorie wyjaśniające przyczyny sięgania przez dzieci i młodzież po alkohol i inne substancje psychoaktywne oraz wiedzę na temat czynników ryzyka i czynników chroniących związanych z indywidualnymi cechami nastolatka, jego rodziną, grupą rówieśniczą, szkołą oraz środowiskiem lokalnym. Działania podejmowane w trakcie realizacji programów oparte są na edukacji normatywnej, strategii profilaktycznej opracowanej na postawie Teorii uzasadnionego działania.

Efekty: Integracja uczniów. Współpraca w grupie. Wzmocnienie więzi rodzinnych. Umiejętne prowadzenie dyskusji. Wymiana doświadczeń i wrażeń. Radzenie sobie z negatywnymi emocjami. Utrwalenie pozytywnych zmian w zachowaniach nastolatków. Nabycie umiejętności kierowania zespołem. Rozwijanie kreatywności. Krytyczne podejście do tzw. „chwytów reklamowych”. Wzrost samooceny i pewności siebie. Rozwinięcie umiejętność radzenia sobie z namowami rówieśników do picia alkoholu. Uodpornienie uczniów na negatywne wpływy środowiska rówieśniczego i mediów. Znajomość sposobów spędzania czasu wolnego bez sięgania po alkohol.

Uczniowie wzbogacą swoją wiedzę na temat konsekwencji picia alkoholu. Zostaną zapoznani ze skutecznymi sposobami odmawiania.

Projektowe zajęcia realizowane będą w formule komiksu oraz dramy. Uczniowie wykonywać będą zadania w grupach rówieśniczych oraz przy udziale rodzin.
W realizacji zadań pomogą kolorowe zeszyty.
O terminie realizacji działań zadecydują wychowawcy klas.
Na zakończenie prac zorganizowane zostaną projektowe festyny.

Ewa Hoffmann- psycholog

Iza Kachlicka-pedagog szkolny