Ruszają zapisy na taniec współczesny w szkole w Golęczewie
21 września 2016
Wyjazd do Jaracza
21 września 2016
Ruszają zapisy na taniec współczesny w szkole w Golęczewie
21 września 2016
Wyjazd do Jaracza
21 września 2016
Pokaż wszystkie

Ogłaszamy konkurs na LOGO Szkolnego Koła Turystycznego

REGULAMIN RODZINNEGO KONKURSU NA LOGO Szkolnego Koła Turystycznego „Włóczykij”

 Organizator konkursu

  1. Organizatorem konkursu na opracowanie LOGO Szkolnego Koła Turystycznego „Włóczykij” są opiekunowie koła: Małgorzata Bartyńska oraz Dorota Polichnowska

 1. Cel i przedmiot konkursu
  1. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego graficznego symbolu (logo) dla Szkolnego Koła Turystycznego „Włóczykij”.
  2. Logo wykorzystywane będzie do celów identyfikacyjnych, reklamowych, korespondencyjnych, promocyjnych, itp.
  3. Konkurs trwa od 19 września do 3 października 2016r.

 1. Warunki uczestnictwa w konkursie
  1. W konkursie może brać udział każdy uczeń naszej szkoły we współpracy z rodzicami.
  2. Pracę konkursową należy składać zgodnie z wymaganiami zawartymi
   w regulaminie.
  3. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją jego warunków.

 1. Forma prezentacji pracy konkursowej

  1. Projekt znaku graficznego (logo) powinien nadawać się do różnorodnego wykorzystania: reklama, Internet, pisma, ulotki.

Pracę należy wykonać ręcznie lub z wykorzystaniem technik komputerowych.

Projekt konkursowy musi spełniać następujące warunki:

– format A4,

– biała karta papieru technicznego,

– wersja kolorowa lub czarno-biała;

  1. Logo winno charakteryzować się następującymi cechami:
 • być czytelne i łatwe do zapamiętania,
 • być łatwo identyfikowane z kołem turystycznym,
 • wzbudzać pozytywne emocje,
 • logo nie powinno być skomplikowane pod względem graficznym i kolorystycznym
 • być zgodne z ideą koła (zamiłowanie do przyrody, aktywnego wypoczynku, postawy proekologicznej).

Prace należy składać w estetycznej formie opiekunom koła z podpisem na odwrocie:

 • imię i nazwisko autora;
 • klasa;

jeżeli jest ona wykonana techniką komputerową, prosimy przesłać na adres: d.polichnowska@chludowo.pl lub m.bartynska@chludowo.pl

 1. Kryteria oceny prac konkursowych

 

Projekty oceniane będą zgodnie z następującymi kryteriami:

 • oryginalność znaku, łatwość zapamiętywania,
 • czytelność i funkcjonalność projektu,
 • estetyka wykonania projektu.

 1. Ocena prac konkursowych

 1. Zwycięskie prace zostaną wybrane przez Komisję Konkursową, w składzie:

 

 • Danuta Kamińska
 • Anna Wierzbicka
 • Małgorzata Bartyńska

 

 1. Rozstrzygnięcie konkursu

 

 1. W wyniku postępowania konkursowego Komisja Konkursowa wyłania zwycięzcę konkursu.
 2. Dla zwycięzcy przewidziana jest nagroda.
 3. Planowana data ogłoszenia wyników 5 października 2016r.
 4. Wyniki zostaną opublikowane na stronie szkoły.