KONKURS CHEMICZNO – FIZYCZNY
6 marca 2017
SUKCES TEATRU BEZ GRANIC
7 marca 2017
KONKURS CHEMICZNO – FIZYCZNY
6 marca 2017
SUKCES TEATRU BEZ GRANIC
7 marca 2017
Pokaż wszystkie

List z Puri

Pan Piotr Michoń przywiózł przesyłkę oraz list z Puri, którego tłumaczenie znajduje się poniżej.

 

 

 

Sz.P. Krzysztof Antkowiak,

 

Proszę przyjąć serdeczne pozdrowienia dla uczniów i pracowników Szkoły od uczniów i pracowników Szkoły Beatrix pamięci o. Mariana w Puri.

 

Nasza szkoła została założona i wybudowana przez naszego kochanego Ojca z myślą o dzieciach cierpiących na chorobę Hansena. Początkowo były to klasy od przedszkola do klasy VII. Obecnie Szkoła przekształciła się w szkołę średnią i mamy klasy do klasy X. W tym roku 40 uczniów ukończy naszą szkołę. Ich egzamin końcowy rozpocznie się 28 lutego i potrwa do połowy marca 2017r. Wszyscy z wdzięcznością wspominamy i czcimy Ojca Mariana za wszystko co zrobił dla naszej szkoły. 725 uczniów uczęszcza do naszej szkoły w bieżącym roku szkolnym. Jesteśmy ogromnie szczęśliwi, że mamy kontakty z inną szkołą noszącą imię naszego kochanego Ojca. Każdy znał Go w naszym mieście.

 

Hojna ofiara pieniężna dzieci i pracowników Szkoły bardzo nas wzruszyła. Jedna część starej szkoły wybudowanej przez Ojca jest w złym stanie i wymaga remontu. Wykorzystamy przekazane przez was środki  do renowacji tej części. Po remoncie budynku, będziemy mogli korzystać z 4 sal lekcyjnych. Ta część szkoły potrzebuje również 15 pisuarów i 3 toalety dla chłopców. Planujemy wybudować te toalety i pisuary jak tylko zdobędziemy niezbędne fundusze. Będziemy wdzięczni, jeśli rozważylibyście pomoc nam w ukończeniu tych prac.

 

Raz jeszcze proszę przyjąć wyrazy wdzięczności za waszą uprzejmą pomoc dla naszej Szkoły.

 

Zapewniając o naszej miłości i modlitwie,

 

 

Baptysta D’Souza, SVD