Konferencja „Dzieci i młodzież w sieci. Funkcjonowanie i przeciwdziałanie zagrożeniom”- zaproszenie dla rodziców !!!
Diagnoza potrzeb raport
21 stycznia 2020
Nie przegraj młodości
22 stycznia 2020
Diagnoza potrzeb raport
21 stycznia 2020
Nie przegraj młodości
22 stycznia 2020
Pokaż wszystkie

Konferencja „Dzieci i młodzież w sieci. Funkcjonowanie i przeciwdziałanie zagrożeniom”- zaproszenie dla rodziców !!!

W związku powołaniem przez Wojewodę Wielkopolskiego Zespołu ds.

Bezpieczeństwa Dzieci i Młodzieży, Wielkopolski Kurator Oświaty zaprasza do uczestnictwa w konferencji  pn.: Dzieci i młodzież w sieci. Funkcjonowanie i przeciwdziałanie zagrożeniom.

Zwracamy się do Państwa z prośbą o poinformowanie o wydarzeniu Rodziców oraz zachęcenie ich do udziału w konferencji.

Wydarzenie odbywa się w Dniu Bezpiecznego Internetu (DBI), którego ideą jest inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu do zasobów internetowych, zaznajomienie rodziców, nauczycieli i wychowawców z problematyką bezpieczeństwa online oraz promocją pozytywnego wykorzystywania Internetu.

W konferencji weźmie udział przedstawiciel Ministerstwa Cyfryzacji RP.

Wszyscy uczestnicy konferencji otrzymają zaświadczenia potwierdzające udział w spotkaniu.

Zgłoszenia udziału należy potwierdzić poprzez formularz elektroniczny dostępny od dnia 23 stycznia br. pod adresem: www.dbi.ko.poznan.pl

Kuratorium Oświaty w Poznaniu

ul. Kościuszki 93

61-716 Poznań