Aktywne metody nauczania historii.
29 września 2020
I Szkolne Biegi Przełajowe!!!
29 września 2020
Aktywne metody nauczania historii.
29 września 2020
I Szkolne Biegi Przełajowe!!!
29 września 2020
Pokaż wszystkie

Językowy escape room

W ramach projektu „Szkoła ćwiczeń w Suchym Lesie” nauczyciele naszej szkoły uczestniczą w serii szkoleń i warsztatów, których celem jest poszerzenie metod pracy dydaktycznej, które rozwijają w uczniach takie postawy jak: kreatywność, innowacyjność, przedsiębiorczość, krytyczne myślenie.

Tematem dzisiejszego szkolenia były „Escaperoomy w nauczaniu języków obcych”. Ta niezwykle atrakcyjna forma rozrywki i nauki wywodzi się z wirtualnego świata. Pierwsza gra komputerowa powstała w 1988 roku. Polegała ona na rozwiązywaniu zagadek wyświetlanych na monitorze komputera. Poprawne rozwiązanie pozwalało na przejście do następnego pokoju z kolejnymi łamigłówkami. Idea ta znalazła wielu fanów, spośród których część zapragnęła przenieść tę formułę gry do rzeczywistego świata. Gracze godzą się na zamknięcie w specjalnie w tym celu zaaranżowanym pomieszczeniu i aktywnie uczestniczą w poszukiwaniu klucza do drzwi lub przycisku umożliwiającego wyjście z budynku. Każda prawidłowo rozwiązana zagadka zbliża uczestników zabawy do końca gry. Kluczem do sukcesu jest współpraca, dzielenie się wiedzą i umiejętnościami.

Wykorzystanie escape rooms na lekcjach angielskiego to doskonały pomysł na realizację podstawy programowej i organizację lekcji powtórzeniowej, dzięki której uczniowie dłużej zapamiętają omawiany materiał i przyswoją nowe słownictwo. Ta edukacyjna forma zabawy przynosi też wiele innych korzyści, niezwiązanych z aktywnościami szkolnymi. Gracze chcący wydostać się z zamkniętego pomieszczenia uruchamiają swoją kreatywność, angażują wszystkie zmysły, współpracują z zespołem i dzielą się wiedzą, którą następnie wykorzystują, by udzielić poprawnych odpowiedzi i wykonać zadania.

Dla nauczyciela języka angielskiego escape room to możliwość obserwacji podopiecznych oraz ich zaangażowania w pracę grupową, a także okazja do poznawania zespołu klasowego i jego zasobów – nie tylko edukacyjnych, ale również kompetencji miękkich poszczególnych członków grupy. Podpatrywanie uczestników gry pozwala ustalić, w jaki sposób uczniowie komunikują się ze sobą, jak dochodzą do porozumienia, w jaki sposób współpracują, kto ma zdolności przywódcze lub organizacyjne.