Golęczewo: Zające i Kreciki w Kids Farmie
1 grudnia 2017
Golęczewo: Sadzeniaki – Leroy Marlin w przedszkolu
4 grudnia 2017
Golęczewo: Zające i Kreciki w Kids Farmie
1 grudnia 2017
Golęczewo: Sadzeniaki – Leroy Marlin w przedszkolu
4 grudnia 2017
Pokaż wszystkie

Golęczewo: Wspomnienie z XXIV Rajdu Niepodległościowego

„Źródła historyczne z 1170 r. wspominają o Objezierzu jako o Oberzekye – w tym właśnie roku biskup poznański Radwan zapisał szpitalowi przy kościele św. Michała w Poznaniu dziesięciny z wielu wsi, m.in. z Objezierza. Z wsi królewskiej Objezierze stało się wsią klasztorną, a w następnych stuleciach szlachecką”.

(źródło: http://www.oborniki.pl/miejscowosci-gminy-oborniki/objezierze/).

Objezierze było naszym punktem docelowym w czasie Rajdu Niepodległościowego, organizowanego przez pana Mariana Bajera już po raz dwudziesty czwarty. Odbył się w czasie wietrznej, chłodnej pogody, a niemalże 30 – osobowa frekwencja jest dowodem na to, że mieszkańcy Chludowa, Golęczewa, Zielątkowa, Złotnik – chcą uczcić to piękne święto trudem i wysiłkiem fizycznym. Nie sposób nie dodać, iż najmłodszy uczestnik rajdu to 6 – letni Janek, przedszkolak z golęczewskiej grupy „Żabek”.

Nazwa wioski –  Objezierze –  wywodzi się od Jeziora Nałęczowskiego, które rozciągało się w kierunku północno-zachodnim, a przepływająca przez  nie rzeka Samica Kierska (lewy dopływ Warty) utworzyła przy swoim ujściu dwie mielizny. Na jednej z nich, ludność z wczesnej epoki żelaza kultury łużyckiej zbudowała gród, którego kształt wyłonił się z wód jeziora, gdy zaczęto je osuszać (w latach 1865-1880).

Na dłużej zatrzymaliśmy się przy pałacu, wzniesionym w latach 1786-1788 przez gen. Wojciecha Węgorzewskiego, syna szambelana króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. W pałacu gościli m.in. Julian Ursyn Niemcewicz, Stefan Garczyński, a  15 grudnia 1831 roku przyjechał do Objezierza Adam Mickiewicz, gdzie spotkał  S. Garczyńskiego. Z rozmów przyjaciół narodził się znany wiersz „Reduta Ordona”.

Oprócz Mickiewicza w Objezierzu gościli jeszcze: Antoni Edward Odyniec – poeta, tłumacz, Franciszek Wężyk – pisarz i poeta, Wincenty Pol – znany poeta, Narcyza Żmichowska – pisarka, Władysław Syrokomla – poeta, Paweł Edmund Strzelecki – podróżnik, geograf, Józef Ignacy Kraszewski – pisarz     i publicysta. Kraszewski upamiętnia swój pobyt w Objezierzu sadząc w parku pamiątkową lipę oraz pisząc wiersz: „O wiosko polska”.

Podziwialiśmy Kościół p.w.św. Bartłomieja z XIII – XVI w., który został zbudowany przez joannitów poznańskich.

W Wargowie, w czasie krótkiego postoju, podziwialiśmy tamtejszy pałac w stylu eklektycznym z elementami neobarokowymi, który został zbudowany w 1889 roku przez Teodora hr. Żółtowskiego. Wysłuchaliśmy również faktów historycznych na temat dawnej „ochronki” – budynku powstałego w 1905 roku. Został ufundowany przez ówczesnego właściciela Wargowa, wspominanego już Teodora hr. Żółtowskiego i  spełniał wówczas kilka funkcji – sklepu, świetlicy, mieszkania oraz przedszkola. Przebywały w nim małe dzieci pod opieką sióstr ze zgromadzenia szarytek.

W drodze powrotnej zatrzymaliśmy się w Zielątkowie przy grocie z figurą NMP, gdzie nasz przewodnik rajdu – Marian Bajer opowiedział ciekawostkę historyczną. Została ofiarowana jako wotum dziękczynne w dziesiątą rocznicę odzyskania niepodległości – 25.07.1928 r. przez Agnieszkę i Bolesława Sujaków.

Rajd był niezwykle pouczającą lekcją historii, a udział w uroczystym apelu pod Figurą NMPKKP dodatkowo podkreślił jego patriotyczny wymiar.

 

Małgorzata Bartyńska

Dorota Polichnowska