Golęczewo: Projekt: „Misja: Emisja”
16 września 2018
Spotkanie Rady Rodziców
18 września 2018
Golęczewo: Projekt: „Misja: Emisja”
16 września 2018
Spotkanie Rady Rodziców
18 września 2018
Pokaż wszystkie

Golęczewo: Rodzinny konkurs ekologiczny: „EKO-Moda”

Zapraszamy do udziału w rodzinnym konkursie ekologicznym „EKO – Moda”.

 

Regulamin:

 Organizator:

Organizatorem konkursu jest grupa nieformalna „EkoLogiczne”- autorzy projektu „Misja:Emisja” (Małgorzata Golec, Małgorzata Kaźmierowska, Dorota Polichnowska).

 Termin:

Konkurs będzie trwał od 17.09.2018 r. do 7.10.2018 roku.

Termin ogłoszenia wyników i wręczenia nagród: 26.10.2018 r.

 

 Uczestnicy Konkursu:

Skierowany jest do rodzin i dzieci związanych ze szkołą w Golęczewie (uczniowie klas I – III oraz absolwenci do 15 roku życia). Każdy zaprojektowany strój prezentuje co najmniej jedna osoba dorosła plus dziecko.

 

Cele Konkursu:

Cel ogólny:

 • aktywizacja i podniesienie świadomości ekologicznej społeczeństwa oraz budowanie postaw proekologicznych poprzez pobudzanie i rozwijanie kreatywności oraz pomysłowości wykorzystania materiałów ekologicznych.

Cele szczegółowe:

 • kształtowanie właściwych postaw związanych z ochroną środowiska,
 • uwrażliwienie na piękno przyrody,
 • propagowanie zachowań mających na celu ochronę Ziemi,
 • uwrażliwienie na konieczność dbania o środowisko naturalne,
 • rozwijanie umiejętności manualnych i dziecięcej wyobraźni,
 • zainteresowanie tematyką przyrodniczą,
 • wdrażanie do efektywnego wykorzystania materiałów recyklingowych,
 • propagowanie pożądanych postaw ekologicznych oraz walka ze zniszczeniem środowiska naturalnego,
 • zachęcanie dzieci i młodzieży do przedstawienia własnego pomysłu na czyste środowisko poprzez wykonanie strojów,
 • stworzenie możliwości zaprezentowania dorobku artystycznego w zakresie edukacji proekologicznej poprzez pokaz,
 • rozwijanie wrażliwości estetycznej inspirowanej wartościami związanymi z ochroną środowiska naturalnego.

 Przebieg konkursu:

 • 12.09 – ogłoszenie konkursu,
 • do 26.09 – zgłaszanie udziału organizatorom,
 • 07.10 – pokaz strojów na „Festiwalu Nauki”,
 • 26.10 – ogłoszenie wyników, wręczenie dyplomów i nagród podczas koncertu muzycznego „W hołdzie naturze”.

 Kryterium oceny:

 • pomysłowość,
 • estetyka,
 • zgodność z tematem,
 • wykorzystanie materiałów recyklingowych.