Chludowo: Projekt „Przedszkolak poznaje zawody” – wirtualne spotkanie w gr. Żabki
13 października 2020
Golęczewo: Dzień Chłopca w Krecikach.
14 października 2020
Chludowo: Projekt „Przedszkolak poznaje zawody” – wirtualne spotkanie w gr. Żabki
13 października 2020
Golęczewo: Dzień Chłopca w Krecikach.
14 października 2020
Pokaż wszystkie

Dziś obchodzimy dzień ratowników medycznych

  • Dzień Ratownictwa Medycznego jako święto polskiego ratownictwa medycznego po raz pierwszy obchodzone było 13 października 2006 w Wyszkowie w województwie mazowieckim. Zostało ono powołane Ustawą z dn. 8 września 2006 o Państwowym Ratownictwie Medycznym.
Ratownik medyczny jest pracownikiem zakładu opieki zdrowotnej, który jest uprawniony do udzielania świadczeń zdrowotnych, szczególnie w sytuacjach nagłego zagrożenia zdrowia lub życia. Jego zadaniem jest udzielanie sprawnej, szybkiej i profesjonalnej pomocy ratowniczej osobom, których zdrowie lub życie jest zagrożone.

W razie wypadków lub katastrof do ratownika medycznego należy przybycie na miejsce wezwania, zabezpieczenie go, aby uniknąć większej liczby ofiar, ocena stanu zdrowia poszkodowanych oraz stopnia ciężkości urazów, udzielenie pierwszej pomocy, podtrzymywanie funkcji życiowych i opieka w trakcie transportu do szpitala.

W razie potrzeby ratownik medyczny pomaga w organizowaniu ewakuacji z miejsc zagrożenia, wspomaga ekipy ratownicze, w przypadku wystąpienia stanów nagłych ocenia stan pacjenta i może udzielać pomocy medycznej z użyciem specjalistycznego sprzętu i leków, które mogą być stosowane przez ratowników medycznych.

Ratownicy medyczni mogą znaleźć zatrudnienie w stacjach pogotowia ratunkowego, oddziałach ratunkowych znajdujących się w szpitalach, w lotniczym lub górskim pogotowiu ratunkowym, jednostkach ratowniczo-gaśniczych, jednostkach ratowniczych przy policji, wojsku, straży pożarnej i lotnictwie, w zakładach produkcyjnych, które utrzymują jednostki ratunkowe, jak również w placówkach szkoleniowych. Mogą również pracować na obozach i koloniach jako pomoc medyczna.

Poza wymaganą wiedzą medyczną kandydaci na ratowników muszą mieć również określone predyspozycje psychiczne – muszą to być osoby opanowane, odporne na stres, potrafiące pracować w większym zespole i w razie potrzeby będące w stanie zapanować nad paniką ludzi w razie wypadków lub katastrof. Muszą szybko reagować i podejmować zdecydowane działania, bowiem od ich postępowania zależy często życie poszkodowanych.*

Szczególnie dziś podczas pandemii warto poświęcić chwilę i zastanowić się nad trudami tego zawodu i podziękować ratownikom za ich codzienny trud.

Iza Kachlicka – pedagog szkolny, doradca zawodowy

* www.zawodowe.com