Dzień rodziny!
29 maja 2018
Tata Igora uczy nas szacunku do…życia
30 maja 2018
Dzień rodziny!
29 maja 2018
Tata Igora uczy nas szacunku do…życia
30 maja 2018
Pokaż wszystkie

Doradztwo zawodowe w klasie 7b – informacje po zakończeniu realizacji

W II semestrze r.sz 2017/2018  realizowano 10 lekcyjny moduł zajęć z nowego przedmiotu: doradztwo zawodowe. Zadania były realizowane jako element procesu wychowawczego. Uczniowie znajdowali  się w sytuacjach wychowawczych, które umożliwiają zaprezentowanie cech, które w przyszłości szczególnie cenione będą na rynku pracy: systematyczność, rzetelność, punktualność oraz szeroko pojęta kultura osobista.

Program dopuszczał zorganizowanie zajęć w postaci warsztatów, prezentacji DVD, spotkań z ciekawymi ludźmi oraz wycieczek.
Udało  się wykorzystać te formy podczas naszych spotkań. Wybrani uczniowie przeprowadzali wywiady z przedstawicielami ciekawych zawodów, odbyła się wycieczka po naszej miejscowości w celu rozpoznania lokalnego rynku pracy,wszyscy mogli wziąć też udział w bezpłatnej wycieczce do Centrum Logistyki Poczty Polskiej. Wycieczka ta została wpisana do projektu ,,Rodzina na szóstkę”, jako działanie: Mama i tata uczą nas szacunku do pracy.
Na zajęciach  w klasie podejmowaliśmy próby dokonywania adekwatnej samooceny, rozpoznawania swoich  mocnych stron, wymieniać zdolności, zainteresowania i umiejętności. Poznaliśmy grupy zawodów i charakterystyczne dla nich zadania oraz wstępne pojęcia ekonomiczne, test predyspozycji zawodowych. Uczniowie prowadzili notatki na kartach projektu : Paszport do zawodowej przygody. W dniu ostatnich zajęć uczniowie wykonali test predyspozycji zawodowych
Wszyscy uczniowie podejmowali próby bezkonfliktowej pracy w zespole, starali się dobrze prezentować i wywiązywać dobrze i punktualnie z zadań.

Izabela Kachlicka