Indiańskie rytmy – przedszkole z Chludowa
3 kwietnia 2019
Światowy Dzień Świadomości Autyzmu
3 kwietnia 2019
Indiańskie rytmy – przedszkole z Chludowa
3 kwietnia 2019
Światowy Dzień Świadomości Autyzmu
3 kwietnia 2019
Pokaż wszystkie

Ogólnopolski strajk nauczycieli

Szanowni Państwo;

Informuję, że Zespół Szkół im. o. Mariana Żelazka w Chludowie uczestniczy w akcji protestacyjnej, w ramach której nauczyciele przystąpili do referendum w dniach 05-08 marca i w 95%  poparli decyzję o strajku.

Jeśli nie nastąpi porozumienie, to 8 kwietnia br. nauczyciele przystąpią do strajku z powodu niespełnienia żądań zawartych w dokumencie wszczynającym spór zbiorowy z dnia 8 lutego br.

Oznacza to, że w dniu 8 kwietnia br. nauczyciele Zespołu Szkół im. o. Mariana Żelazka w Chludowie nie przystąpią do zajęć opiekuńczo-wychowawczych ani edukacyjnych, a w kolejnych dniach nie podejmą czynności służbowych związanych z pracą w komisjach egzaminacyjnych.

Apeluję zatem, szczególnie do Rodziców przedszkolaków i młodszych uczniów, o zapewnienie dzieciom opieki w domu na czas trwania strajku. Dyrektor bowiem nie ma możliwości zorganizowania zajęć opiekuńczo-wychowawczych, biorąc pod uwagę specyfikę naszego zespołu, który funkcjonuje w trzech oddalonych od siebie lokalizacjach.

ZUS przypomina, że w przypadku niespodziewanego zamknięcia szkoły lub przedszkola, gdy nie ma możliwości zapewnienia opieki dziecka w wieku do 8 lat, rodzice mogą zająć się nim sami i wystąpić o wypłatę zasiłku opiekuńczego.

ZUS przypomina, że zasiłek opiekuńczy przysługuje rodzicom nie tylko wtedy, gdy ich dziecko zachoruje i wymaga opieki, ale także w razie nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do których dziecko uczęszcza. 

W kolejnych komunikatach będę Państwa informował o ewentualnych zmianach i, mam ogromną nadzieję, odwołaniu lub zawieszeniu akcji protestacyjnej.

 

dyr. Krzysztof Antkowiak