Wycieczka zawodoznawcza do Hotelu Ibis
29 maja 2024
Chludowo: „Jeżyki” i „Liski” w Ogrodzie Botanicznym.
3 czerwca 2024
Wycieczka zawodoznawcza do Hotelu Ibis
29 maja 2024
Chludowo: „Jeżyki” i „Liski” w Ogrodzie Botanicznym.
3 czerwca 2024
Pokaż wszystkie

STEAM i umiędzynarodowienie w projektach na lekcjach.

29 maja w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu odbyła się niezwykle inspirująca konferencja, zorganizowana przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty dr. Igora Bykowskiego: STEAM i umiędzynarodowienie w projektach na lekcjach. W wydarzeniu wzięło udział czworo nauczycieli naszej szkoły: Natalia Stefańska, Magdalena Karaś, Łukasz Mierzwa oraz Piotr Kmieciak.

Zaproszeni goście pokazali jak pracują na co dzień z dziećmi i młodzieżą. Słowa klucze, które mocno wybrzmiały podczas spotkania to eTwinning, sprawczość w edukacji oraz interdyscyplinarność. Współpraca nauczycieli różnych specjalności: anglisty, geografa czy informatyka może zaowocować konkretnymi projektami motywującymi i angażującymi uczniów do nauki. Warto podkreślić, że projekty eTwinning i Erasmus można realizować na lekcjach.

Projekty eTwinning nie są już nowością w naszej szkole, jednak projekt Erasmus + został opracowany i zgłoszony do konkursu i czekamy na wynik i wprowadzenie również tej innowacji w naszej szkole.