Chludowo: Jeżyki dbają o zęby
24 maja 2024
Szkolny turniej piłki nożnej
26 maja 2024
Chludowo: Jeżyki dbają o zęby
24 maja 2024
Szkolny turniej piłki nożnej
26 maja 2024
Pokaż wszystkie

Chludowo: Jeżyki – Polska małego przedszkolaka

W procesie wychowawczo-dydaktycznym obejmującym całość wpływów i oddziaływań kształtujących rozwój dziecka oraz przygotowujących go do życia w społeczeństwie, bardzo ważną rolę odgrywa ta strona działalności, która kształtuje uczucia patriotyczne i przywiązanie do Ojczyzny. Dla małego dziecka pojęcie „Ojczyzna” jest wyrazem abstrakcyjnym, gdyż nie rozumie ono do końca jego zakresu znaczeniowego. Aby w przyszłości dziecko rozumiało słowo: Polak – patriota – Polska – moja Ojczyzna, należy „małymi kroczkami” przybliżać mu obraz kraju, rozbudzać, rozniecać tę iskierkę patriotyzmu prostymi sposobami i metodami dostępnymi percepcji dziecka.