Komunikat  dla uczniów dojeżdżających z Gminy Suchy Las
Drzwi otwarte
24 sierpnia 2016
Sekretariat w Golęczewie
2 września 2016
Drzwi otwarte
24 sierpnia 2016
Sekretariat w Golęczewie
2 września 2016
Pokaż wszystkie

 Komunikat  dla uczniów dojeżdżających z Gminy Suchy Las

 

W związku z obowiązkiem zapewnienia bezpłatnego przejazdu dla dzieci spełniających warunek wynikający z odległości miejsca zamieszkania od szkoły zgodnie z art.17 ustawy o systemie oświaty (DZ.U.2004r. Nr 256,poz.2572 z m.), informuję, że Gmina Suchy Las będzie finansowała dowóz uczniów do szkół spełniających ten warunek /tylko uprawnieni/

Zakupione zostaną 10- miesięczne bilety po dostarczeniu wypełnionego wniosku o wydanie karty PEKA  lub PEKA Junior lub po dostarczeniu już wyrobionej Karty PEKA lub PEKA Junior.

PEKA Junior – obejmuje uczniów ze szkoły podstawowej lub gimnazjum, którzy nie ukończyli jeszcze 13 roku życia.

PEKA – obejmuje uczniów szkół gimnazjalnych , którzy ukończyli 13 lat

 

Harmonogram działań:

Do 14 września 2016r

–szkoła zbierze karty PEKA Junior  oraz PEKA od uczniów, którzy już je posiadają,

-w przypadku uczniów, którzy nie posiadają jeszcze kart PEKA lub PEKA Junior szkoła  zbierze wypełnione wnioski ze zdjęciem /wnioski w sekretariacie/

Do 30 września 2016r

-ZTM załaduje na przekazane karty PEKA oraz PEKA Junior bilety 10-miesięczne na wskazaną strefę taryfową ( z terminem obowiązywania od 1 września 2016r do 30 czerwca 2017),

-wyda nowe KARTY PEKA i PEKA Junior dla uczniów, którzy ich  nie posiadają oraz załaduje na nie bilety 10-miesięczne na wskazaną strefę taryfową ( z terminem obowiązywania od  1 września 2016r do 30 czerwca 2017r)

Gmina finansuje dojazd w obwodzie danej placówki. Akcja doładowywania biletów będzie jednorazowa.

W okresie od 1 września do 7 października 2016r Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu zobowiązuje się do honorowania legitymacji szkolnych wydawanych przez szkołę z terenu Gminy Suchy Las jako dokument uprawniający do przejazdów po terenie Gminy.

Po 7 października 2016r bezwzględnie wymagane już bilety załadowane na Kartę  Peka lub PEKA Junior.