Zmiany w planie hybrydowym !!! Dotyczy klas szóstych i ósmych !!!

Chludowo: Zabawy na świeżym powietrzu „Żabki”
11 maja 2021
#ZawodowyStream
11 maja 2021
Pokaż wszystkie

Zmiany w planie hybrydowym !!! Dotyczy klas szóstych i ósmych !!!

Organizacja pracy Szkoły Podstawowej w Chludowie w systemie hybrydowym:

UWAGA ZMIANY !!!!

W dniach 17 – 21 maja br. do szkół przychodzą uczniowie klas VI-VII wg dotychczasowego planu lekcji a uczniowie klas IV–V i VIII kontynuują naukę zdalną wg dotychczasowego planu lekcji.

W dniach 24 maja br. (poniedziałek) i 28 maja br. (piątek) do szkoły przychodzą uczniowie klas IV–V i VIII  a uczniowie klas VI-VII powracają do nauki zdalnej w g dotychczasowego planu.

Pozostałe ustalenia pozostają bez zmian:

W dniach 25 – 27 maja br. w szkole odbywa się Egzamin Ósmoklasisty i zgodnie z kalendarzem roku szkolnego 2020/2021 w tych dniach zaplanowane zostały dni wolne od zajęć dydaktycznych dla wszystkich klas I–III oraz IV–VII.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (§ 6.1 – 2) w dni wolne od zajęć dydaktycznych, będzie zorganizowana opieka świetlicowa. Prosimy w sekretariacie zgłaszać uczniów do dnia 18 maja br.

Od dnia 31 maja br. wszyscy uczniowie Szkoły Podstawowej w Chludowie powrócą do nauki stacjonarnej w obowiązującym na ten dzień reżimie sanitarnym.