Uczenie na odległość – organizacja zajęć od 25 marca br.

Ograniczenia w funkcjonowaniu Zespołu Szkół im. o. Mariana Żelazka w Chludowie
17 marca 2020
Golęczewo: Zapraszamy do wirtualnej świetlicy szkolnej
24 marca 2020
Pokaż wszystkie

Uczenie na odległość – organizacja zajęć od 25 marca br.

Szanowni Rodzice, drodzy Uczniowie.

  1. Od środy 25 marca wprowadzamy zgodnie z rozporządzeniem realizację zadań dydaktycznych i wychowawczych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
  2. Utrzymujemy dotychczasowy plan zajęć w celu możliwości realizacji podstawy programowej i dotychczasową formę jej dokumentowania.
  3. Do realizacji treści programowych oraz sprawdzania wiedzy i umiejętności uczniów wybrany został moduł ZADANIA DOMOWE z e-dziennika Librus, z którego działaniem uczniowie i większość Rodziców jest już zapoznana, ponieważ korzystaliśmy z niego na bieżąco (przypominamy, że zakładka zadania domowe nie jest aktywna w bezpłatnej aplikacji mobilnej, natomiast działa bez ograniczeń na stronie https://portal.librus.pl/rodzina ).

Komentarz:

Istotne jest, aby system nauczania na odległość był spójny, przejrzysty i prosty w obsłudze, zarówno dla ucznia jak i dla rodziców. Wielość wykorzystanych platform edukacyjnych wprowadzi chaos, zakłócenia komunikacji i brak możliwości monitorowania działań edukacyjno-wychowawczych.

Oczywiście nauczyciele mogą  korzystać z innych form, które będą ubogacały i uatrakcyjniały nauczanie na odległość, ale nie może się to odbywać zamiast modułu zadania domowe w e-dzienniku Librus, który jest podstawowym i jedynym narzędziem obowiązującym w naszej szkole od 25 marca.

  • Zważywszy na możliwości uczniów i rodzin, a także uwzględniając potrzeby edukacyjne i możliwości psychofizyczne dzieci i uczniów, w tym dzieci i uczniów objętych kształceniem specjalnym zwracamy uwagę na zachowanie rozsądku i koniecznego umiaru w czasie spędzanym przez uczniów przed komputerem.

Od tej pory już nauczamy, a nie wyłącznie zadajemy. Czas od 25 do 27 marca traktujemy jako okres zapoznawania się z funkcjonowaniem modułu. W tym czasie nauczyciele będą przesyłali treści do zrealizowania oraz zadawali zadania domowe, ale nie będą wystawiać ocen. Uczniów i Rodziców prosimy o zgłaszanie ewentualnych problemów.

  • Zadania domowe zadawane w formie ćwiczeń do wypełnienia/wykonania muszą być odesłane nauczycielowi w terminie przez niego określonym poprzez moduł ZADANIA DOMOWE (INSTRUKCJA pod adresem: https://drive.google.com/open?id=1hVYqFkr7mj56C4D7sM2ZNEOOYqcD2D_3 ).
  • Kwestie oceniania uczniów zostaną przedstawione w aneksie do Wewnątrzszkolnych Zasad Oceniania w terminie późniejszym.
  • Nauczyciele specjaliści /pedagog, psycholog, logopeda/ opracowują i przesyłają materiały dla uczniów objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną oraz zajęciami rewalidacyjnymi i rewalidacyjno-wychowawczymi.
  • Nauczyciele zostali zobowiązani do zapewnienia każdemu uczniowi i Rodzicom możliwości konsultacji – informacje dla uczniów i Rodziców o formie i terminach takich konsultacji pojawią się  na stronie szkoły w poniedziałek 30 marca.

dyr. Krzysztof Antkowiak

Komentarze są wyłączone.