21 stycznia 2020

Diagnoza potrzeb raport

Diagnoza potrzeb szkoleniowych w ramach projektu ,,Szkoła ćwiczeń w Suchym […]
21 lutego 2022

Diagnoza potrzeb szkoleniowych

Diagnoza potrzeb szkoleniowych w ramach 1 roku trwałości projektu,,Szkoła ćwiczeń […]