Prosimy o zapoznanie się z procedurami bezpieczeństwa obowiązującymi w przedszkolu i w szkole w czasie zagrożenia epidemicznego.