Pomoc dla Ukrainy
26 lutego 2022
Bal karnawałowy u Motylków
27 lutego 2022
Pokaż wszystkie

Porozumienie bez przemocy

W jaki sposób podejmowane są decyzje ?

Czy warto mówić innym miłe rzeczy ?

Jak unikać konfliktów ?

W piątek na lekcji wychowawczej uczniowie klasy 4b z dużym zaangażowaniem podjęli się udzielić odpowiedzi na te pytania.

Lekcja była kontynuacją projektu profilaktycznego zapobiegającego agresji słownej.

Klasa 4b

Siedząc w kręgu na szkolnym korytarzu przekazywaliśmy sobie komunikaty miłe sercu poznając w ten sposób tzw. język żyrafy.

Uczniowie zgodnie przyznali, że świat bez przemocy, zarówno w działaniu jak mowie, jest lepszy a dobro może rozpocząć się już od przyjaznego pozdrowienia dzień dobry.

Podczas spotkania uczniowie dzielili się swoją wiedzą o przyczynach kłótni i konfliktów .

Pojawiły się też refleksje związane ze strasznymi wydarzeniami, które mają swoje miejsce na Ukrainie i wyraźny protest przeciwko nim.

Podkreśliliśmy, że już w relacjach koleżeńskich, praktykując język porozumienia a także poprzez promocję dobra możemy zapobiegać wojnie !!!

fot. znalezione w internecie

Lekcja dotycząca Porozumienia bez Przemocy jest realizacją Szkolnego Programu Wychowaczo-Profilaktycznego.

W minionym tygodniu zajęcia podejmujące ten temat odbyły się również klasach: 1a, 2a, 1f i 2f .

Iza Kachlicka, pedagog szkolny

* Twórcą Porozumienia bez Przemocy i propagatorem mówienia i słuchania opartego na uczuciach i empatii jest psycholog Marshal Rosenberg. Promując język serca posłużył się metaforą żyrafy i szakala, które symbolizują komunikowanie się językiem przyjaznym ( żyrafa) oraz językiem agresji, oceny i krytyki ( szakal)