Warsztaty chemiczne w klasach III
13 maja 2018
Chludowo: Zaczytane przedszkole
14 maja 2018
Pokaż wszystkie

Półkolonie letnie – terminy składania kart!

INFORMACJA DOTYCZĄCA PÓŁKOLONII LETNICH

16.07.2018 r. do 27.07.2018 r.  w godzinach 8.00-14.00

Półkolonie letnie trwają przez dwa tygodnie i są adresowane dla dzieci z terenu gminy Suchy Las. Uczestnikami półkolonii mogą być dzieci od 6 do 16 r. życia.

1. Za uczestnictwo w półkoloniach rodzice ponoszą odpłatność w wysokości 60.- zł. za każde dziecko zamieszkujące na stałe na terenie Gminy Suchy Las.
2. Za uczestnictwo w półkoloniach rodzice ponoszą odpłatność w wys. 100.- zł. za każde dziecko nie zamieszkujące na stałe na terenie Gminy Suchy Las.
3. Udziela się zniżki 50% dla rodzin korzystających z pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej w Suchym Lesie , których dochód jest niższy od kryterium dochodowego określonego w art. 8 ustawy o pomocy społecznej ( proszę dołączyć kserokopię decyzji przyznającej pomoc ).
4. Udziela się zniżki 50 %, dla rodzin wielodzietnych posiadających dokument „Karta dużej rodziny” wydawany na podstawie uchwały Rady Gminy Suchy Las nr XLI/442/13 ( proszę dołączyć kserokopię karty ).
Wpłaty należy dokonywać na konto Ośrodka Pomocy Społecznej w Suchym Lesie -Poznański Bank Spółdzielczy w Suchym Lesie Nr konta 25 9043 1054 3054 0021 4797 0001
W tytule przelewu prosimy podać dane: imię i nazwisko dziecka , adres zamieszkania oraz miejsce wypoczynku.
Termin składania kart u kierowników półkolonii upływa: 05.06.2018 r.
Dodatkowych informacji udziela Ośrodek Pomocy Społecznej w Suchym Lesie pod numerem telefonu: 61/2500-367

Serdecznie zapraszamy !

Mateusz Margraf

Komentarze są wyłączone.