Organizacja pracy Szkoły Podstawowej w Chludowie w systemie hybrydowym

„Kredowe Rysunki”- Jeżyki z Chludowa
7 maja 2021
Chludowo: zakończenie konkursu „Eko-zabawka”
11 maja 2021
Pokaż wszystkie

Organizacja pracy Szkoły Podstawowej w Chludowie w systemie hybrydowym

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz wynikającym z niego harmonogramem powrotu uczniów do szkół informujemy, że w Zespole Szkół im. o. Mariana Żelazka w Chludowie podjęte zostały następujące decyzje:

  1. Od 5 maja br. uczniowie klas I-III powróciły do nauki stacjonarnej w szkole
    w obowiązującym reżimie sanitarnym. 
  2. Od 17 maja br. do 28 maja br. uczniowie klas IV -VIII przechodzą na naukę w tzw. systemie hybrydowym (50 proc./50 proc.). 
  3. Od 31 maja br. wszyscy uczniowie powrócą do nauki stacjonarnej w szkole.

Powrót do szkół klas IV–VIII odbędzie się w obowiązującym reżimie sanitarnym wskazanym w rozporządzeniu oraz wytycznych MEiN, MZ i GIS.

Organizacja pracy Szkoły Podstawowej w Chludowie w systemie hybrydowym:

W dniach 17 – 21 maja br. do szkół przychodzą uczniowie klas VII-VIII wg dotychczasowego planu lekcji a uczniowie klas IV–VI kontynuują naukę zdalną wg dotychczasowego planu lekcji.

W dniach 24 maja br. (poniedziałek) i 28 maja br. (piątek) do szkoły przychodzą uczniowie klas
IV–VI a uczniowie klas VII–VIII powracają do nauki zdalnej w g dotychczasowego planu.

W dniach 25 – 27 maja br. w szkole odbywa się Egzamin Ósmoklasisty i zgodnie z kalendarzem roku szkolnego 2020/2021 w tych dniach zaplanowane zostały dni wolne od zajęć dydaktycznych dla wszystkich klas I–III oraz IV–VII.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (§ 6.1 – 2) w dni wolne od zajęć dydaktycznych, będzie zorganizowana opieka świetlicowa. Prosimy w sekretariacie zgłaszać uczniów do dnia 18 maja br.

Od dnia 31 maja br. wszyscy uczniowie Szkoły Podstawowej w Chludowie powrócą do nauki stacjonarnej w obowiązującym na ten dzień reżimie sanitarnym.