Policja odwiedziła uczniów klasy IVb
26 lutego 2017
Książkomania
27 lutego 2017
Pokaż wszystkie

,,..Naśladując patrona chcemy zmieniać świat na lepszy…”

Uczniowie gimnazjum w Chludowie licznie stawili się na spotkaniu organizacyjnym i inaugurującym działalność Szkolnego Koła Wolontariatu, które odbyło się w 21 lutego.

Działalność Koła będzie odbywała się w ramach Centrum Wolontariatu, które działa w naszej gminie pod patronatem Ośrodka Pomocy Społecznej. Pani Monika Koralewska, która prowadziła spotkanie opowiedziała uczniom trudnych zadaniach i ogromnej satysfakcji, jaką mają procujący dla innych.

Nasi uczniowie mają już duże doświadczenie w pracy wolonataryjnej. Współpracujemy z fundacją Redemptoris Misio, Hospicjum Palium czy  Fundacją Dr Clown. Zbieramy książki , przybory szkolne , okulary , bandaże czy nakrętki .Wspieramy uczniów szkoły w Puri, którą założył nasz Patron – werbista, o. Marian Żelazek .

Już w rocie przyrzeczenia uczniowie  deklarują :,,naśladując patrona chcemy zmieniać świat na lepszy” – a na co dzień widać, że słowa dotrzymują !

Powstanie Szkolnego Koła Wolontariatu jest bardzo wyraźnym wzmocnieniem działalności wychowawczej i profilaktycznej szkoły. Pierwsze spotkanie odbyło się w niedawno- a już za chwile, bo w marcu nasi wolontariusze będą mogli wspierać uczestników POZNAŃSKIEGO PÓŁMARATONU.

Pani Monika Koralewska z OPS już wkrótce przekaże  szczegóły pierwszej akcji  naszym uczniom oraz opiekunom: p.  Magdalenie Karaś , Joannie Napierale, Małgorzacie Torzyńskiej , oraz p. Bartkowi Nowickiemu.

Czekamy tylko na zwrot kontraktów podpisanych przez uczniów i ich rodziców!

Iza Kachlicka- pedagog szkolny