Konferencja Kompetencje przyszłości i STEAM w projektach międzynarodowych realizowanych za pomocą platformy eTwinning i Laboratoriów Przyszłości
18 listopada 2022
Konferencja naukowa HOMOTECHNICUS. Jak uczyć „superumysły”? Wyzwania szkoły XXI wieku
19 listopada 2022
Pokaż wszystkie

Lokalna Młodzież ma Głos

Nasza placówka została zaproszona przez stowarzyszenie Lokalni w Gminie Suchy Las do udziału w projekcie Budżet Szkolny – w ramach Lokalna Młodzież ma Głos (projekt finansowany przez Islandię Lichtenstein i Norwegię z Funduszy EOG i Funduszy Norweskich w ramach Programu Aktywni Obywatele Fundusz Regionalny).
Projekt ma na celu pobudzanie aktywności wśród młodzieży, pokazanie narzędzi wpływu, postaw obywatelskich, sprawczości i wspólnego działania.
Projekt zakłada realizację pomysłów młodzieży wyłonionych w drodze konkursowej z powszechnym głosowaniem wśród społeczności szkolnej. W ramach projektu mogą zostać zrealizowane pomysły na łączną kwotę 10 000 zł.
Wszystkie informacje są zamieszczone w regulaminie (załącznik) – opiekunką projektu po stronie szkolnej jestem ja  i na bieżąco będę Was informować o kolejnych etapach. Zachęcam też do zaglądania na Fan Page Lokalni w Gminie Suchy Las – tam również będą umieszczane informacje na temat projektu
Harmonogram działań przedstawia się następująco:
1. składanie wniosków do 18.01.2022 do godziny 12.00
2. wyniki oceny formalnej wniosków nie później niż do 26.01.2023
3. kampania informacyjno-promocyjna wniosków do 26.02.2023
4. wybory/głosowanie 27.02.2023-02.03.2023
5. realizacja zwycięskich projektów nie później niż do 30.05.2023
W imieniu swoim i prezeski stowarzyszenia Lokalni w Gminie Suchy Las – Anny Ohirko zapraszam do udziału.

Magdalena Karaś

https://lokalni-suchylas.pl

Regulamin https://docs.google.com/document/d/17LC6pvREErq5xuExombb7qfGq6KrpTQ_/edit?usp=sharing&ouid=117766098441843250196&rtpof=true&sd=true