Jak uczyć się niemieckich słówek efektywnie i bez nudy?
12 lutego 2021
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna informuje:
14 lutego 2021
Pokaż wszystkie

Konkurs na językową grę planszową

Organizatorem konkursu jest grupa nauczycieli języków obcych, współdziałająca w ramach projektu Szkoła Ćwiczeń.

Przedmiotem konkursu jest językowa gra planszowa.

Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży ze szkół, współpracujących w ramach projektu Szkoła Ćwiczeń, którzy będą w nim uczestniczyć w trzech kategoriach wiekowych:

  1. klasy I – III
  2. klasy IV – VI
  3. klasy VII – VIII

Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie językowej gry planszowej z uwzględnieniem tematu konkursu. W roku szkolnym 2020/2021 temat stanowią stolice krajów obszaru językowego, nauczanych w szkole języków obcych. Zarówno sama gra, jak i jej tytuł, to praca w języku obcym. Zasady gry opisane są po polsku.

Uczniowie z klas 1-3 mogą wykonać językową grę planszową o dowolnej tematyce.

Praca konkursowa powinna zawierać elementy charakterystyczne dla gry planszowej: instrukcję gry oraz wszystkie potrzebne elementy, np. planszę, pionki, fiszki, karty itp.

Każda gra zgłoszona do udziału w konkursie musi być pracą wykonaną własnoręcznie i samodzielnie. Technika wykonania pracy jest dowolna.

Grę można stworzyć indywidualnie lub w grupach.

Konkurs przeprowadzony zostanie w dwóch etapach:

  1. etap szkolny (do kolejnego etapu wybranych zostanie od 1 do 3 prac w każdej kategorii wiekowej)
  2. etap międzyszkolny (trzy miejsca, ewentualnie jedno wyróżnienie w każdej kategorii wiekowej).

Prace należy dostarczyć do szkoły do piątku, 30 kwietnia 2021 r. Do dnia 28 maja zakończy się etap szkolny.

Uczniowie przesyłają swoje prace mailem przedstawicielowi organizatora w szkole, tj.  Panu Łukaszowi Mierzwie (nauczyciel.mierzwa.lukasz@educhludowo.pl). W treści maila należy wpisać imię i nazwisko autora/autorów, wiek, klasę, opis gry i instrukcję rozgrywki (po polsku), tytuł gry i jej elementy (w języku obcym) oraz zdjęcia poszczegółnych elementów. Jeśli będzie to możliwe, należy dostarczyć grę organizatorowi. Należy też załączyć oświadczenie z informacją, że uczniowie są autorami danej gry.

Konkurs zostanie rozstrzygnięty w czerwcu 2021 r., przed końcem roku szkolnego.

O wyłonieniu zwycięzców Konkursu decyduje Komisja Konkursowa, powołana przez organizatora. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne. Kryteria oceny ustalone zostają w następujący sposób: oryginalność i pomysłowość w zakresie przedstawionego tematu, zastosowanie słownictwa w języku obcym, przejrzystość i pomysłowość zasad gry, estetyka wykonania.

Za zajęcie trzech pierwszych miejsc i ewentualnie jednego wyróżnienia w każdej kategorii wiekowej uczestnicy otrzymają nagrody.

Prace nie spełniające wymagań regulaminowych nie będą oceniane.

Nadesłanie prac jest równoznaczne z uznaniem regulaminu oraz oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych ucznia przez Komisję Konkursową w celu przeprowadzenia konkursu.

Zapraszamy do udziału w konkursie i życzymy powodzenia!