Konferencja „Dzieci i młodzież w sieci. Funkcjonowanie i przeciwdziałanie zagrożeniom”- zaproszenie dla rodziców !!!

Diagnoza potrzeb raport
21 stycznia 2020
Nie przegraj młodości
22 stycznia 2020
Pokaż wszystkie

Konferencja „Dzieci i młodzież w sieci. Funkcjonowanie i przeciwdziałanie zagrożeniom”- zaproszenie dla rodziców !!!

W związku powołaniem przez Wojewodę Wielkopolskiego Zespołu ds.

Bezpieczeństwa Dzieci i Młodzieży, Wielkopolski Kurator Oświaty zaprasza do uczestnictwa w konferencji  pn.: Dzieci i młodzież w sieci. Funkcjonowanie i przeciwdziałanie zagrożeniom.

Zwracamy się do Państwa z prośbą o poinformowanie o wydarzeniu Rodziców oraz zachęcenie ich do udziału w konferencji.

Wydarzenie odbywa się w Dniu Bezpiecznego Internetu (DBI), którego ideą jest inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu do zasobów internetowych, zaznajomienie rodziców, nauczycieli i wychowawców z problematyką bezpieczeństwa online oraz promocją pozytywnego wykorzystywania Internetu.

W konferencji weźmie udział przedstawiciel Ministerstwa Cyfryzacji RP.

Wszyscy uczestnicy konferencji otrzymają zaświadczenia potwierdzające udział w spotkaniu.

Zgłoszenia udziału należy potwierdzić poprzez formularz elektroniczny dostępny od dnia 23 stycznia br. pod adresem: www.dbi.ko.poznan.pl

Kuratorium Oświaty w Poznaniu

ul. Kościuszki 93

61-716 Poznań