Sportowa wizyta piłkarzy z Chludowa w węgierskim Tamási.
13 lipca 2018
Zebranie organizacyjne dla Rodziców uczniów klas pierwszych
25 sierpnia 2018
Pokaż wszystkie

Komunikat-karta PEKA

Gmina Suchy Las rozpoczyna działanie w celu rozpowszechnienia kolejnej edycji bezpłatnych przejazdów środkami transportu zbiorowego dla uczniów – edycja na rok szkolny 2018/2019 (ważny od 1.09.2018r. do 30.06.2019r.)

Bezpłatne bilety okresowe uprawniają do poruszania się na terenie Gminy Suchy Las w ramach aglomeracyjnego systemu transportu publicznego zarządzanego przez Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu.

UWAGA:uprawnionymi do biletów są uczniowie zamieszkali na terenie gminy, których rodzice lub prawni opiekunowie wskazują, że adresem ich miejsca zamieszkania do celów rocznego rozliczenia podatku dochodowego, jest gmina Suchy Las. 

W celu aktywacji bezpłatnego biletu okresowego konieczne jest złożenie w placówce oświatowej, do której Uczeń uczęszcza:

  1. wniosku z oświadczeniem rodziców/prawnych opiekunów o aktywację biletu w placówce oświatowej, do której uczeń uczęszcza – pobierz wniosek 
  2. imiennej karty PEKA, której posiadaczem jest Uczeń.

Na podstawie uchwały Rady Gminy:

– nabór wniosków i oświadczeń w sekretariatach Szkół w dniach od 3.09.2018r. do 14.09.2018r.

do 19.10.2018r. „nabicie” kart PEKA i zwrot do placówek oświatowych. Do tego dnia uczniowie na terenie Gminy Suchy Las mogą jeździć komunikacją na podstawie ważnej legitymacji szkolnej!!

Jeżeli uczeń nie posiada jeszcze imiennej karty PEKA należy zwrócić się o jej wydanie do punktu Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu /np. przy pętli tramwajowej na os. Jana III Sobieskiego /najbliżej/ i dostarczenie jej do szkoły do dnia 14.09.2018rw celu doładowania.

W przypadku zgubienia lub zniszczenia karty rodzic we własnym zakresie będzie zobowiązany złożyć wniosek o wydanie duplikatu karty w punkcie ZTM w Poznaniu.

Komentarze są wyłączone.