Gminne zawody piłki siatkowej
10 marca 2020
Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w Zespole Szkół im. o. Mariana Żelazka w Chludowie
11 marca 2020
Pokaż wszystkie

Komunikat- COVID-19. Stan na 11 marca 2020 r.

Szanowni Państwo,

w związku z decyzją podjętą przez władze Poznania o rekomendowaniu dyrektorom poznańskich szkół i przedszkoli podjęcia decyzji o zamknięciu na dwa tygodnie tych placówek uprzejmie wyjaśniam, że zgodnie z paragrafem 18 ustęp 2 punkt 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003 r., poz. 69 z późn. zm.) dyrektor szkoły może zawiesić zajęcia na czas oznaczony jeżeli wystąpiły na danym terenie zdarzenia, które mogą zagrozić zdrowiu uczniów, ale po uzyskaniu zgody organu prowadzącego szkołę.

Gmina Suchy Las nie podjęła decyzji o rekomendowaniu dyrektorom szkół i przedszkoli zawieszenia zajęć. Wójt Gminy Suchy Las poinformował dyrektorów, że wszystkie placówki oświatowe oraz instytucje publiczne w gminie Suchy Las funkcjonują bez zmian. Komunikat ten dostępny jest na stronie gminy i na stronie naszej szkoły.
W związku z powyższym działamy zgodnie z rekomendacjami Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministerstwa Edukacji Narodowej, które wskazują okoliczności uzasadniające ewentualne zamknięcie szkoły.

Jeśli te okoliczności zaistnieją w naszej szkole i przedszkolu, zwrócę się do organu prowadzącego o zgodę na zawieszenie zajęć, o czym natychmiast poinformuję Państwa przez e-dziennik.

Do tego czasu bardzo proszę, abyście Państwo stosowali się do zaleceń, które wcześniej Państwu przesłałem, a które wynikają z rekomendacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministerstwa Edukacji Narodowej.
Informuję także, że Wojewoda Wielkopolski wydał w dniu wczorajszym polecenie nieorganizowania przez szkoły wszelkich wyjazdów zagranicznych oraz krajowych dla dzieci i młodzieży i nieprzyjmowania przez szkoły zorganizowanych grup dzieci i młodzieży z zagranicy. Polecenie to obowiązuje do odwołania.

Dlatego od dzisiaj, czyli 11 marca 2020 r. odwołujemy wszelkie wycieczki i zajęcia poza szkołą, w tym zajęcia na basenie Octopus i Fit Athletica w Suchym Lesie.

W związku z tym, że sytuacja związana z zagrożeniem koronawirusem nieustannie się zmienia i możliwe są w tej sprawie zmiany dotychczas podjętych decyzji, proszę Państwa o śledzenie wskazanych powyżej stron. O ewentualnych zmianach poinformuję natychmiast Państwa także przez e-dziennik.

Ufamy, że w poczuciu odpowiedzialności za bezpieczeństwo naszych dzieci i nas dorosłych, dzięki solidarnemu stosowaniu się do zaleceń uprawnionych i wyspecjalizowanych organów i instytucji, bezpiecznie przetrwamy ten trudny czas.

Z poważaniem
Krzysztof Antkowiak

Oil Painting Basics For Beginners

Komentarze są wyłączone.