19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu
19 listopada 2021
Egzamin praktyczny na kartę rowerową
21 listopada 2021
Pokaż wszystkie

Jesteśmy Polką i Polakiem

Narodowe Święto Niepodległości jest obchodzone co roku 11 listopada dla upamiętnienia rocznicy odzyskania przez Naród Polski niepodległego państwa. W przeddzień tego ważnego dla każdego Polaka święta, uczniowie edukacji wczesnoszkolnej wraz z nauczycielkami, przypomnieli sobie historię zniewolenia Polski,  począwszy od dnia, kiedy nasza ojczyzna przestała istnieć na mapie Europy jako niepodległe państwo, przez dzieje tragicznej walki naszego narodu o wyzwolenie, aż po dzień odzyskania niepodległości. Kolejnym punktem obchodów było wykonanie przez uczniów kotylionów w barwach narodowych a zwieńczeniem – odśpiewanie w salach lekcyjnych hymnu państwowego o symbolicznej godzinie 11.11.

Edyta Hącia

Beata Bodzek

Olszyna Kroenke