Innowacja pedagogiczna 

Kiedy dzieci mają bezpośredni kontakt z przyrodą,

wtedy nagle wychodzi z nich cała ich siła.

(Maria Montessori)

Tytuł innowacji: Więcej widzieć, słyszeć i czuć w przyrodzie – NATURAlna potrzeba każdego dziecka  

Miejsce realizacji: Przedszkole w Golęczewie w Zespole Szkół im. o. Mariana Żelazka
w Chludowie

Adresaci innowacji: dzieci z grup 3 – latków  4 – latków, 5 – latków, 6- latków 

Czas trwania innowacji: X 2021 – VI 2022 

Autorki innowacji: Agata Klementowicz, Magdalena Roszak, Justyna Szymańska – Mikołajczak, Julia Żuberek,

Podstawowe założenie: stwarzanie możliwości aktywnego zdobywania wiedzy, stymulowanie dziecięcej aktywności w kierunku poznania i zrozumienia otaczającej przyrody

Cele: 

 • Przebywanie i działanie w świecie przyrody;
 • Rozwijanie aktywności twórczej, kreatywności i indywidualnych zainteresowań;
 • Rozbudzanie motywacji do działania, obserwowania, doświadczania i tworzenia;
 • Uwrażliwianie na piękno przyrody;
 • Wyrabianie tolerancji do wszystkiego co żyje;
 • Kształtowanie poczucia własnej wartości i przydatności dla środowiska.

Sposób realizacji: 

 1. Zapraszamy przyrodę do przedszkola
 • Organizacja „miejsca do obserwacji” 
 • Budowa karmnika dla ptaków  
 • „Tydzień kreatywnej, NATURAlnej zabawy” 
 • Ogródek łatwych, pachnących upraw 
 1. Udział w wybranych dniach specjalnych 
 • Dzień Drzewa
 • Dzień Ptaków, Wiewiórki, Żaby, Pszczoły 
 • Dzień Ziemi
 • I Dzień Wiosny, Jesieni, Zimy, Lata 
 1. Zapraszamy przyrodę do ogródka przedszkolnego 
 • Łąka kwietna –  wysianie roślin miododajnych 
 • Warzywnik – uprawa warzyw
 • Przygotowanie domków dla owadów 
 • Organizacja „Brudnego dnia”
 • Sesja „czytania na trawie”
 1.  Przyroda zaprasza nas – rewizyta w parku, na łące, w lesie 
 • Poszukiwanie skarbów 
 • Konkurs „Drzewo moim przyjacielem”
 • Leśna sala
 • Zielnik  

Ewaluacja: 

 • zdiagnozowanie sukcesów i niepowodzeń innowacji;
 • sprawozdanie z realizacji innowacji;
 • bezpośrednia obserwacja zajęć z dziećmi i codzienna obserwacja grupy;
 • dokumentowanie przebiegu innowacji;
 • fotorelacje z zajęć; 
 • informacje i systematyczne relacje z przeprowadzonych działań na stronie internetowej Zespołu Szkół

Bibliografia: 

 1. Louv R. Ostatnie dziecko lasu. Jak ocalić nasze dzieci przed zespołem deficytu natury. Mamania, 2020
 2. Simonienko K. Lasoterapia. Dragon, Bielsko Biała 2021
 3. Jodełka A. Leśne warsztaty. Poradnik dla nauczycieli, edukatorów i rodziców. Pracowniak. Kraków 2020
 4. Miksza M., Zrozumieć Montessori. Czyli Maria Montessori o wychowaniu dziecka, Impuls 1997
 5. Kruszwicka A., Bałachowicz J., Klichowska A. Jak dziecko poznaje przyrodę? W H. Krauze-Sikorska i M. Klichowski (red.), Pedagogika dziecka. Podręcznik akademicki (pp. 139-155). Wydawnictwo Naukowe UAM. Poznań 2020
 6. Jarzyńska, I. (2014). Edukacja przyrodnicza uczniów w wieku wczesnoszkolnym w ramach zajęć pozalekcyjnych. W: Denek, K., Kamińska, A., Oleśniewicz, P. (red.).
 7. Edukacja jutra. Aspekty edukacji szkolnej, (377-385). Sosnowiec: Wyższa Szkoła „Humanitas” w Sosnowcu.
 8. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego