grupa Zające – 5- latki
wychowawca: mgr Marta Joszcz

liczebność: 17 (10 chłopców i 7 dziewczynek)