Kompetencje miękkie
28 listopada 2022
Golęczewo: Wycieczka do Muzeum Czekolady.
29 listopada 2022
Pokaż wszystkie

Golęczewo: Bezpieczne dziecko

Niestety, wiele osób wciąż nie zdaje sobie sprawy z tego, że brak elementów odblaskowych zagraża ich bezpieczeństwu na drodze. Rowerzysta bądź pieszy, poruszając się po zmroku na nieoświetlonym odcinku drogi, często podczas opadów deszczu powoduje duże zagrożenie. Ubrany w ciemną odzież, bez odblasku jest widziany przez kierującego pojazdem z odległości około 40 metrów. Natomiast osoba piesza, mająca na sobie elementy odblaskowe, staje się widoczna nawet z odległości 150 metrów. Te dodatkowe metry pozwalają kierowcy wyhamować i bezpiecznie ominąć pieszego. Stosujmy się do przepisów, chrońmy nasze życie i zdrowie, po prostu nośmy odblaski!

Elementy odblaskowe to nie tylko stylowe akcesoria, ale także przedmioty, które mogą uratować życie. Od 31 sierpnia 2014 r. wprowadzony został obowiązek noszenia odblasków przez wszystkich pieszych bez względu na wiek. Przed zmianą przepisów taki obowiązek miały tylko dzieci w wieku do 15 lat. Obowiązek ten nie dotyczy pieszych poruszających się po drodze przeznaczonej wyłącznie dla pieszych, po chodniku czy w strefie zamieszkania, gdzie cała szerokość drogi jest do dyspozycji pieszego, który ma tam pierwszeństwo przed pojazdem.

W dniu dzisiejszym uczniowie z klasy If z Golęczewa gościli w klasie Straż Gminną z Suchego Lasu. Spotkanie rozpoczęło się od pogadanki dotyczącej bezpieczeństwa rowerzystów, pasażerów i pieszych w ruchu ulicznym. Okazało się, że pierwszoklasiści doskonale znają zasady poruszania się po mieście, znają numery alarmowe wszystkich służb ratunkowych i wiedzą czym zajmują się poszczególne służby ratunkowe. Wszyscy uczniowie otrzymali kamizelki odblaskowe od Straży Gminnej w Suchym Lesie dla poprawy bezpieczeństwa na drodze. Dziękujemy!