ZAJĘCIA_POZALEKCYJNE_I_SEMESTR_2018_2019 – pobierz

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE W ZESPOLE SZKÓŁ im. o. MARIANA ŻELAZKA W CHLUDOWIE – I semestr 2018/2019

 

 

NAUCZYCIEL

 

NAZWA ZAJĘĆ

 

TERMIN(Y)

 

 

BODZEK BEATA

 

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z matematyki i z języka polskiego – kl. 3a

 

wtorek – L 6

 

Zajęcia rozwijające uzdolnienia i przygotowujące do konkursów – kl. 3a

 

poniedziałek – L 5

 

 

BURCHARDT JOLANTA

 

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z matematyki – kl. 4ab + G3ab

 

środa –  L 8

 

Zajęcia rozwijające uzdolnienia – matematyka – kl. G3ab

 

czwartek – godz. 7.30

 

 

FIDECKA – GÓRKA AGNIESZKA

 

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z matematyki i z języka polskiego – kl. 1b

 

poniedziałek – L 5

 

Zajęcia rozwijające uzdolnienia i przygotowujące do konkursów – kl. 1b

środa – L 5
 

 

GOLEC MAŁGORZATA

Szkolne Koło Turystyczne „Włóczykij” – klasa I-III – filia w Golęczewie zgodnie z opracowanym harmonogramem
Zajęcia plastyczne dla klasy If  

piątek – godz. 11.45

 

 

GRAMSCH – BAZAN EWA

 

Zajęcia wyrównawcze z matematyki – kl. 8ab

 

wtorek – L 6

 

Zajęcia wyrównawcze z matematyki – kl. Vabc

 

środa – godz. 7.15

 

GRZEBYTA ANNA

 

Wycieczki przyrodnicze – klasy 4-6

 

1 sobota w miesiącu

 

HĄCIA EDYTA

 

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z matematyki i z języka polskiego – kl. 1a

 

piątek – L 5

 

 

JĘTCZAK MAREK

 

Piłka nożna – szkoła podstawowa klasy 4-6

 

wtorek – godz. 14.30-15.50

 

Piłka nożna – szkoła podstawowa klasy 7-8

 

czwartek – godz. 14.30-15.50

 

KACHLICKA IZABELA

 

Zajęcia rozwijające umiejętność uczenia się „Główka pracuje” – kl. 4ab

 

poniedziałek – L 6

 

KARAŚ MAGDALENA

 

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z matematyki – kl. 7ab

 

wtorek i środa – godz. 7:40-8:10

 

KASIŃSKA JOLANTA

 

Piłka siatkowa  SP i GIM

 

środa – L 7

 

KIEŁCZYKOWSKA MARZENA

 

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z j. angielskiego – SP

 

środa – godz. 7.30

 

 

KIERSTAN ROMANA

 

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze – kl. 2f

 

czwartek – L 5

 

Koło flażoletowe – kl. 2f

 

piątek – L 6

 

 

KIJEK NATALIA

 

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z j. polskiego – kl. 6ab + 7ab

 

poniedziałek – L 8

,,Chludowskie media społecznościowe” – szkolne koło dziennikarskie zgodnie z opracowanym harmonogramem
 

 

KLUZOWICZ EWELINA

 

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze – kl. 3f

 

poniedziałek – L 5

 

Koło flażoletowe – kl. 3f

 

środa – L 5

 

KMIECIAK PIOTR

 

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z geografii – kl. SP + G

 

poniedziałek – godz. 7.30

 

 

 

KROENKE OLSZYNA

 

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z matematyki i z języka polskiego – kl. 2a

 

czwartek – L 5

 

Zajęcia rozwijające uzdolnienia i przygotowujące do konkursów – kl. 2a

 

poniedziałek – L 5

 

 

KRYSIAK MONIKA

 

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka polskiego – kl. 5abc + 8ab

 

czwartek – L 7

 

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka polskiego – kl. 5abc + 8ab

 

czwartek – L 8

 

LENARTOWICZ MAGDALENA

 

Realizacja programu profilaktycznego „Spójrz inaczej” dla kl. 3f

 

czwartek – L 5

 

 

 

 

MAŃSKA BEATA

 

Zajęcia karate – kl. I-II SP

 

wtorek – L 6

 

Zajęcia karate – kl. III-V SP

 

środa – L 7

 

Zajęcia sportowe – Golęczewo

poniedziałek, czwartek – godz.

13.00-14.00

 

 

MARCINKOWSKA – HAUKE NATALIA

 

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z matematyki i z języka polskiego – kl. 2b

 

piątek – L 5

 

Zajęcia muzyczno – taneczne – kl. 2b

 

poniedziałek – L 5

 

 

MARGRAF MATEUSZ

 

Tenis stołowy

 

wtorek – godz. 16.30-17.30

 

Piłka nożna ( I-IV)

 

poniedziałek i czwartek – godz.

16.30-17.30

 

 

 

 

 

MYSZKA VIOLETTA

 

Trening umiejętności społecznych dla klas 1ab

 

wtorek – L 6

 

Trening umiejętności społecznych dla klas 2ab

 

wtorek – L 5

 

Trening koncentracji uwagi i procesów motywacyjnych dla klas 6+7

 

środa – L 8

Zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu – dla chętnych uczniów klas 8 + G3  

wtorek – L 8

 

NAPIERAŁA JOANNA

 

„Spotkania z książką” – zajęcia uczniów dla klas I-III SP przebywających w świetlicy

 

poniedziałek – godz. 14.15-15.00

 

PIOSIK MAGDALENA

 

Koło historyczne – klasy 7+8+G3

 

poniedziałek – L 8

 

 

POLICHNOWSKA DOROTA

 

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze – kl. 1f

 

czwartek – L 5

Szkolne Koło Turystyczne „Włóczykij” – klasa I-III – filia w Golęczewie zgodnie z opracowanym harmonogramem
 

SOMMERFELD KAROLINA

 

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z j. niemieckiego dla kl. 7ab

 

środa – L 8

 

STANKIEWICZ KATARZYNA

 

Zabawy rozwijające kompetencje językowe dla kl. 1f

 

piątek – godz. 12.00

 

 

SZAREK–JANKOWSKA JAGODA

 

Koło języka angielskiego dla kl. 7ab

 

środa – L 8

 

Koło języka angielskiego dla kl. 5c

 

środa – L 7

 

 

WIECZORKIEWICZ JUSTYNA

 

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki dla klas 6ab

 

wtorek lekcja 8

,,Chludowskie media społecznościowe” – szkolne koło dziennikarskie zgodnie z opracowanym harmonogramem
WOŹNICA ELŻBIETA

(s.Rafaela)

 

Koło misyjne – uczniowie SP

 

czwartek – L 7