Golęczewo: Podsumowanie akcji „Wszystkie dzieci zbierają elektrośmieci”
5 października 2022
Golęczewo: Dzień Dziewczyny i Chłopaka w klasie 2F
6 października 2022
Pokaż wszystkie

Europejski Tydzień Świadomości Dysleksji

Zasady pracy rodzica z dzieckiem z dysleksją

Praca z dzieckiem z dysleksją to przede wszystkim ćwiczenia umiejętności czytania oraz ortograficznego pisania. Także ważna jest dbałość o poziom graficzny pisma (czytelność i estetykę). Określone rodzaje ćwiczeń wymagają zachowania pewnych zasad.

Ćwiczenia w czytaniu:

– Wybierz interesujący tekst.

– Pamiętaj, że do ćwiczeń najlepsza jest książka, która ma większy druk i kolorowe ilustracje.

– Wiedz, że dobry humor Twój i dziecka przyspieszy postępy w czytaniu.

– Sam zacznij czytać dziecku!

– Niech dziecko palcem wskazuje słowa, które przeczytasz na głos.

– Czytając dziecku, podkreślaj tonem ich znaczenie.

– Dostosuj szybkość czytania do możliwości śledzenia tekstu przez dziecko.

– Nie ponaglaj dziecka podczas czytania.

– Czytaj z dzieckiem na zmianę. Stopniowo długość fragmentów czytanych przez dziecko powinna rosnąć.

– Korzystaj z pomocy technicznych. Dziecko może nagrać siebie, jak czyta, a następnie odsłuchać nagranie.

– Sprawdzaj co jakiś czas, czy dziecko rozumie czytany tekst. Jeśli nie, zawsze możecie wrócić do określonego fragmentu.

– Sięgnij do audiobooków. Podczas słuchania dziecko powinno jednocześnie śledzić wrokiem tekst książki.

Ćwiczenia w pisaniu:

– Zezwalaj na pisanie ołówkiem. Ułatwi to poprawianie błędów.

– Unikaj podkreślania dostrzeżonych błędów. Zaznaczaj ich liczbę na marginesie.

– Poleć dziecku by znalazło samo błędy korzystając ze słownika ortograficznego (nawyk autokorekty).

– Odszukane błędnie zapisane wyrazy dziecko powinno zapisać poprawnie 5-6 razy i użyć ich w zdaniach.

– Pomóż dziecku utrwalać zasady pisowni, wyjaśniając wszelkie wątpliwości przy użyciu słownika.

– W wypracowaniu nawyku pomaga Dyktando w 10 punktach.

– W młodszych klasach dyktanda warto zastąpić pisaniem z pamięci.

– Najlepiej, gdy dziecko zapisuje wypowiedź pisemną w brudnopisie. Po omówieniu
z rodzicem przepisuje pracę do zeszytu,

– Jeśli dziecko jest leworęczne należy zadbać o swobodę ruchów i odpowiednio ułożony zeszyt.

M. Bogdanowicz „Jestem rodzicem dziecka z dysleksją. Najważniejsze informacje
i wskazówki do pracy”.

M. Bogdanowicz „Ryzyko dysleksji dysortografii i dysgrafii”.

Każdy rodzic dziecka z dysleksją może szukać wsparcia w Polskim Towarzystwie Dysleksji

Co to jest dysleksja rozwojowa? https://www.ptd.edu.pl/cotojest.html

Prawa uczniów z dysleksją https://www.ptd.edu.pl/dysleksjaprawa.html

Dekalog dla rodziców uczniów z dysleksją

https://www.ptd.edu.pl/1.%20Dekalog%20dla%20rodzicow.pdf

Dyktando w 10 punktach – z komentarzem ortograficznym

https://www.ptd.edu.pl/4.%20dyktando.pdf

Materiały dla nauczycieli oraz terapeutów pedagogicznych. Kwestionariusz Skali Ryzyka Dysleksji (SRD)

https://www.ptd.edu.pl/materialydopobrania.html