Feminantywy na doradztwie zawodowym
12 marca 2021
Dziękujemy!!!
15 marca 2021
Pokaż wszystkie

Dzień liczby π

Co roku 14 marca obchodzimy Dzień Liczby Pi. Jest to najsłynniejsza liczba świata, która fascynowała nie tylko matematyków.

obwód koła : średnica koła = 3,14….

Po raz pierwszy z  dokładnością  do dwóch miejsc po przecinku wartość liczby obliczył  Archimedes. Później niemiecki matematyk Ludolph van Ceulen zdołał obliczyć rozwinięcie Pi do 35 miejsca po przecinku. Na jego cześć liczbę nazywamy ludolfiną.  Dzisiejszy rekord wynosi aż 2,7 bilionów miejsc po przecinku.

Liczba Pi jest fascynująca, nieskończona i oryginalna. Stała się tematem wierszy i filmów.