Dzień rodziny!
29 maja 2018
Tata Igora uczy nas szacunku do…życia
30 maja 2018
Pokaż wszystkie

Doradztwo zawodowe w klasie 7b – informacje po zakończeniu realizacji

W II semestrze r.sz 2017/2018  realizowano 10 lekcyjny moduł zajęć z nowego przedmiotu: doradztwo zawodowe. Zadania były realizowane jako element procesu wychowawczego. Uczniowie znajdowali  się w sytuacjach wychowawczych, które umożliwiają zaprezentowanie cech, które w przyszłości szczególnie cenione będą na rynku pracy: systematyczność, rzetelność, punktualność oraz szeroko pojęta kultura osobista.

Program dopuszczał zorganizowanie zajęć w postaci warsztatów, prezentacji DVD, spotkań z ciekawymi ludźmi oraz wycieczek.
Udało  się wykorzystać te formy podczas naszych spotkań. Wybrani uczniowie przeprowadzali wywiady z przedstawicielami ciekawych zawodów, odbyła się wycieczka po naszej miejscowości w celu rozpoznania lokalnego rynku pracy,wszyscy mogli wziąć też udział w bezpłatnej wycieczce do Centrum Logistyki Poczty Polskiej. Wycieczka ta została wpisana do projektu ,,Rodzina na szóstkę”, jako działanie: Mama i tata uczą nas szacunku do pracy.
Na zajęciach  w klasie podejmowaliśmy próby dokonywania adekwatnej samooceny, rozpoznawania swoich  mocnych stron, wymieniać zdolności, zainteresowania i umiejętności. Poznaliśmy grupy zawodów i charakterystyczne dla nich zadania oraz wstępne pojęcia ekonomiczne, test predyspozycji zawodowych. Uczniowie prowadzili notatki na kartach projektu : Paszport do zawodowej przygody. W dniu ostatnich zajęć uczniowie wykonali test predyspozycji zawodowych
Wszyscy uczniowie podejmowali próby bezkonfliktowej pracy w zespole, starali się dobrze prezentować i wywiązywać dobrze i punktualnie z zadań.

Izabela Kachlicka