Graficzna interpretacja cytatów – 4a
14 czerwca 2021
ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2020/2021
14 czerwca 2021
Pokaż wszystkie

Darmowa komunikacja dla uczniów – WAŻNA INFORMACJA!!

Szanowni Państwo!

Na podstawie Uchwały nr XXI/250/20 Rady Gminy Suchy Las z dnia 9 lipca 2020r. w sprawie określenia uprawnień do korzystania z bezpłatnych przejazdów środkami transportu zbiorowego dla uczniów szkół podstawowych na terenie oraz poza terenem Gminy Suchy Las istnieje możliwość przyznania uczniom prawa do bezpłatnych szkolnych biletów sieciowych uprawniających do poruszania się na terenie Gminy Suchy Las i poza nią w ramach aglomeracyjnego systemu transportu publicznego zarządzanego przez Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu.

Zgodnie z powyższym Gmina Suchy Las rozpoczyna działania w celu rozpowszechnienia informacji w placówkach oświatowych na terenie gminy Suchy Las.

Zwracamy się do Państwa z ogromną prośbą umieszczenia i rozesłania informacji o możliwości przyznania uczniom szkół podstawowych prawa do bezpłatnych biletów okresowych. Zwłaszcza poprzez kontakt elektroniczny z rodzicami (eDzienniki itp.)

Bilet szkolny (ważny od 1 października do 30 września) aktywowany zostanie w formie Poznańskiej Elektronicznej Karty Aglomeracyjnej (PEKA) lub Poznańskiej Elektronicznej Karty Aglomeracyjnej Junior (PEKA Junior). Będzie obowiązywał na obszarze stref biletowych A+B+C+D.

UWAGA: Uprawnionymi do biletów są uczniowie szkół podstawowych zamieszkali na terenie gminy, których rodzice lub prawni opiekunowie wskazują, że adresem ich miejsca zamieszkania do celów rocznego rozliczenia podatku dochodowego, jest gmina Suchy Las.

W celu aktywacji bezpłatnego biletu szkolnego dla uczniów uczęszczających do szkół podstawowych na terenie gminy Suchy Las konieczne jest złożenie w placówce oświatowej, do której Uczeń uczęszcza:

– imiennej karty PEKA lub karty PEKA Junior, której posiadaczem jest Uczeń, w terminie od rozpoczęcia roku szkolnego do 18 września każdego roku kalendarzowego w okresie pracy sekretariatów wszystkich placówek oświatowych zlokalizowanych na terenie gminy Suchy Las.

Zachęcamy do jak najszybszego składania wniosku o wydanie karty PEKA lub PEKA Junior. 18 września przypada w bieżącym roku w sobotę , dlatego karty należy składać do 17 września w sekretariatach. Karty PEKA złożone po tym terminie nie zostaną uwzględnione.

Pozdrawiam,

Damian Torba

Inspektor ds. komunalnych w Referacie Komunalnym Urzędu Gminy Suchy Las