Programowanie inaczej…
1 czerwca 2021
Golęczewo: „Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat”
1 czerwca 2021
Pokaż wszystkie

Broszura dla rodziców „Dzieci w wirtualnej sieci”

Fundacja Edukacji Zdrowotnej i Psychoterapii w Poznaniu opracowała broszurę skierowaną do rodziców pt.: „Dzieci w wirtualnej sieci”, którą przekazała bezpłatnie w wersji elektronicznej Kuratorium Oświaty w Poznaniu, jak również pozostałym kuratoriom, w celu jej upowszechnienia wśród rodziców dzieci przedszkolnych oraz szkolnych.

Powstała inicjatywa ma na celu wsparcie rodziców dzieci i młodzieży w obszarze bezpieczeństwa cyfrowego oraz uzależnień i zagrożeń wirtualnego świata, by byli w stanie lepiej rozumieć aktualne wyzwania i zagrożenia, a w rezultacie stawać się lepszymi, świadomymi wychowawcami.

W związku z powyższym, zwracam się do Państwa z uprzejmą prośbą o przesłanie do rodziców, za pośrednictwem dzienników elektronicznych, list mailingowych lub w inny, wybrany przez Państwa sposób, załączonego listu wraz z broszurą „Dzieci w wirtualnej sieci”, by dotarła do jak najszerszego grona rodziców dzieci i młodzieży w naszym województwie.

Z poważaniem
Robert Gaweł
Wielkopolski Kurator Oświaty

Załączniki