Golęczewo: 11 listopada 2022 roku – składamy hołd poległym i radujemy się z odzyskania niepodległości
16 listopada 2022
GOLĘCZEWO: Przedszkolaki z Golęczewa z wizytą w Ośrodku Edukacyjnym „Łysy Młyn”
17 listopada 2022
Pokaż wszystkie

Szkolne prelekcje z policjantami

,,Celem działań wychowawczych i profilaktycznych zapisanych w PW-PS Szkoły Podstawowej w Chludowie jest kształtowanie ważnych umiejętności, które obniżą ryzyko zachowań niepożądanych zaburzających zdrowie psychiczne i fizyczne, wyposażą uczniów w umiejętności radzenia sobie z problemami dzisiejszego świata i pozwolą dokonywać właściwych wyborów życiowych i zawodowych.
Ustalając cele główne oddziaływań wychowawczych zapisanych w programie odniesiono się do 4 aspektów wychowania:
 Wspomaganie rozwoju, przez co rozumie się wspomaganie procesów poznawczych oraz budowanie tożsamości indywidualnej i społecznej
 Kształtowanie postaw i wychowanie do wartości
 Profilaktyka zachowań nieakceptowanych społecznie
 Korekcja deficytów ” *

Aby zrealizować zacytowany fragment szkolnego dokumentu w klasach podejmowanych jest wiele działań. Jednym z ich przykładów są coroczne prelekcje profilaktyczne prowadzone przez policjantów z sucholeskiego komisariatu. W dzisiejszych spotkaniach prowadzonych przez panów dzielnicowych z Chludowa i Golęczewa p. Michała Orczykowksiego i p. Piotra Karpińskiego wzięło udział prawie 130 uczniów z 6 klas.

Uczniowie usłyszeli kiedy można złamać prawo i jak odróżnić przestępstwo od wykroczenia.

Policjanci apelowali o odpowiedzialne reagowanie na wszelkie nieregulaminowe zachowania i zgłaszanie ich dorosłym.

Na każdym spotkaniu był czas na zadawanie pytań, nasi goście udzielali wyczerujących odpowiedzi.

Dziekujemy, to było ważne szkolne wydarzenie.

Iza Kachlicka -pedagog szkolny

*(Program Wychowawczo-Profilaktyczny Szkoły pkt IV )