Technikum TEB Edukacja zaprasza
17 marca 2021
Drzwi Otwarte : Zespół Szkół Elektrycznych nr 2
19 marca 2021
Pokaż wszystkie

Informacje o działaniu szkoły od 22 marca 2021 r.

Szanowni Państwo;

Przesyłam link do strony MEiN, gdzie zamieszczono ogólne informacje o działaniu szkół

od 22 marca:

: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wracamy-czasowo-do-nauki-zdalnej-w-szkolach

Najważniejsze to:

Z uwagi na wysoki wzrost zachorowalności w kraju, od 22 marca do 11 kwietnia, naukę w trybie zdalnym będą realizowali uczniowie wszystkich klas szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży w całym kraju.

Ponadto w tym okresie, dla dzieci z klas I-III szkoły podstawowej, których rodzice pracują w podmiotach leczniczych lub wykonują zadania publiczne w związku ze zwalczaniem COVID-19, szkoła ma obowiązek zorganizować opiekę świetlicową oraz zajęcia zdalne na terenie szkoły. Warunkiem jest wniosek rodziców.

Ponadto dyrektor szkoły nadal ma obowiązek organizowania nauczania zdalnego lub stacjonarnego na terenie szkoły ze względu na rodzaj niepełnosprawności ucznia lub – ma taką możliwość – ze względu na inne przyczyny uniemożliwiające uczniowi naukę zdalną w domu.

dyr. Krzysztof Antkowiak

Komentarze są wyłączone.