Інформаційний для іноземців про польську систему освіти, підготовлений Радою Освіти в Познані Рада Освіти в Познані

„Jak rozmawiać z dziećmi o wojnie” – szkolenie internetowe Rzecznika Praw Dziecka dla rodziców, opiekunów i nauczycieli – 4 marca 2022, online
4 marca 2022
Pierwszy tydzień pomocy dla Ukrainek i Ukraińców
4 marca 2022
Pokaż wszystkie

Інформаційний для іноземців про польську систему освіти, підготовлений Радою Освіти в Познані Рада Освіти в Познані

All-focus

Informator dla cudzoziemców dotyczący polskiego systemu edukacji opracowany przez Kuratorium Oświaty w Poznaniu

Інформаційний для іноземців про польську систему освіти, підготовлений Радою Освіти в Познані Рада Освіти в Познані надає найважливішу інформацію про польську систему освіти з посиланням на наш регіон. Сподіваємося, що вони допоможуть у адаптації до нових умов життя, а передусім у пошуку відповідного дитячого садка та школи для дітей та молоді, які приїхали до Польщі

Kuratorium Oświaty w Poznaniu przedstawia najważniejsze informacje dotyczące polskiego systemu edukacji z odniesieniem do naszego regionu. Mamy nadzieję, że pomogą one w adaptacji do nowych warunków życia, a przede wszystkim w znalezieniu odpowiedniego przedszkola i szkoły dla dzieci i młodzieży przybyłych do Polski.

Załączniki

Wielkopolski informatorData: 2022-03-01, rozmiar: 292 KB

 Інформаційний буклет про польську систему освітиData: 2022-03-01, rozmiar: 254 KB

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/informacja-dla-rodzicow-dzieci-przybywajacych-z-ukrainy?fbclid=IwAR0duxlm6l5QXsbsj8kJ5mdcUZYxWytRlm36P0-d6evqq4PbtO73oTzcEUA